КОНФИГУРИРАНЕ НА Е-М@IL

Вашият E-mail адрес е от следния вид user_name@bulinfo.net (например за потребител info: info@bulinfo.net) За да получавате и изпращате E-mail трябва да направите следната конфигурация на вашия E-mail софтуер:

E-mail address: user_name@bulinfo.net
Outgoing mail (SMTP) server: mail.bulinfo.net
Incoming mail (POP3)server: mail.bulinfo.net

За Netscape 4.xx


За MS Outlook Express

За да създадете сесия към пощата си в БулИнфо натиснете Add > Mail:

Останалите настройки направете както е показано на картинките със съответните ви име, e-mail адрес и парола:

| Начало | Кои сме ние | Бизнес решения | Услуги | Клиенти | Контакти |
© 1998 - 2001, BULINFO Ltd.
All rights reserved